Zlatý standard měření citové vazby

Metodu zjišťování individuálních rozdílů ve vazbovém chování vyvinuli M. Ainsworthová a B. A. Witig již v roce 1969.
Strange Situation Test se stal během let základem měření citové vazby v raném dětství. Díky skutečnosti, že na výzkumném pracovišti IVDMR působí certifikovaný kodér metody Tomo Umemura, Ph.D., byla procedura zařazena do projektu GAČR O matkách a dětech. V České republice je dle dostupných informací realizována poprvé. První testování proběhlo 23.8.2016.

Jak SST probíhá a co se sleduje?

Ve Strange Situation Testu je dítě pozorováno během hry, zatímco se matka a cizí osoba střídají v přichodu a odchodu z místnosti. Sleduje se chování dítěte a jeho reakce na stres vyvolaný testovou situací, zejména reakce na příchod cizí osoby, reakce na odchod matky a opětovné shledání s matkou a míra explorace. Dítě je na základě svého chování zařazeno do jedné ze čtyř skupin, z nichž každá zastupuje jeden typ citové vazby dítěte k pečující osobě.

1969: M. D. Ainsworth                                                                                                    

 

Zdroj: http://www.simplypsychology.org/mary-ainsworth.html

 

2016: IVDMR FSS MU

            

   

 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče, která již není podporována. Je možné, že některé aplikace nebudou zobrazeny správně, některé funkčnosti nebudou dostupné, případně budou dostupné v omezeném rozsahu.