Ve dnech 29. 6. - 1. 7. 2017 proběhla v Londýně 8th International Attachment Conference 2017, na které jsme prezentovali dílčí výsledky z výzkumu DOMOV a O matkách a dětech. Díky našim respondentům jsme tak mohli na mezinárodním fóru prezentovat český psychologický výzkum, za což jim patří velké díky. Konference v Londýně přivítala 520 účastníků ze 41 zemí světa. Představeny byly poznatky týkající se vývoje dětí, dospívajících i dospělých. Prezentované výsledky studií se zabývaly zákonitostmi a souvislostmi raného socio-emočního vývoje, kvalitou a vývojem blízkých vztahů, ale také otázkami z oblasti psychopatologie. Pozornost byla věnována například dopadům nedostatečné či nevhodné péče - zneužívání či traumatických událostí v průběhu lidského života. Během léta pro naše respondenty zpracujeme části výsledků, které byly na konferenci představeny. Ještě jednou děkujeme všem za jejich vytrvalost a ochotu, s jakou se našeho výzkumu účastní!

 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče, která již není podporována. Je možné, že některé aplikace nebudou zobrazeny správně, některé funkčnosti nebudou dostupné, případně budou dostupné v omezeném rozsahu.