O projektu

Výzkum O matkách a dětech je zaměřený na pozorování vzájemných interakcí dětí v batolecím věku a jejich matek a na pozorování chování dětí v reakci na krátké odloučení od matky. Cílem výzkumu je popsat souvislosti osobnostních charakteristik matek, vývojových a temperamentových charakteristik dítěte a vzájemných interakcí matek a jejich dětí. Díky návaznosti na projekt DOMOV je výzkum výjimečný možností propojení množství dlouhodobě sbíraných dotazníkových dat s výsledky přímého pozorování. Výzkum je určen matkám s dětmi, kterým je mezi 13 - 16 měsíci věku. Výzkum je anonymní, respondentky vystupují pod svým ID (identifikačním číslem), nikde nejsou zveřejňovány osobní údaje, fotky ani videa z natáčení. Respondentky se můžou zapojit do výzkumu na našem pracovišti v centru Brna (Fakulta sociálních studií, Joštova 10, Brno) a do následného pokračování v jejich domácím prostředí (odměna za zapojení do výzkumu je 1400 Kč). 

Náš projekt je financován Grantovou agenturou České republiky (https://gacr.cz/). Výsledky výzkumu mohou dopomoct k porozumění procesu, kterým se charakteristiky matky a dítěte spolupodílejí na vývoji vzájemných interakcí a na vývoji citové vazby mezi matkou a dítětem v kontextu České republiky.

Sběr dat v rámci výzkumu probíhá od srpna 2016 a poběží až do poloviny roku 2018. Během té doby proto budou k dispozici pouze dílčí výsledky výzkumu. Publikované výsledky pak budou k dispozici ve formě monografie, která by měla vyjít koncem roku 2018. Další výsledky budou publikovány v odborných časopisech. Budeme se snažit Vás o těchto publikacích informovat. Časovou osu (níže) budeme průběžně aktualizovat, abyste měli přehled o tom, co se aktuálně děje. Budeme doplňovat např. také názvy příspěvků na konference, případně témata publikovaných článků.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče, která již není podporována. Je možné, že některé aplikace nebudou zobrazeny správně, některé funkčnosti nebudou dostupné, případně budou dostupné v omezeném rozsahu.