Lenka Lacinová, Ph.D.

je zástupkyní ředitele Institutu výzkumu dětí, mládeže a rodiny, FSS MU, výzkumnou pracovnicí a vysokoškolskou pedagožkou (http://www.muni.cz/people/6087).
Dlouhodobě se zabývá problematikou citové vazby, vývoje partnerských vztahů od adolescence do dospělosti, zajímají ji vztahy v rodině a zaměřuje se také na dopady rodičovských konfliktů na vývoj a psychický stav dětí a dospívajících. Vyučuje a garantuje výuku vývojové psychologie. V minulosti vedla více než deset let diskusní skupiny určené pro rodiče hyperaktivních dětí. Je editorkou monografií Dítě na prahu dospívání, Vztahy v dospívání, autorkou řady odborných publikací a spoluautorkou knihy o výchově dětí pro rodiče. Je členkou redakční rady časopisu E-psychologie. Rozhovor o výchově dětí zde: https://www.youtube.com/watch?v=lVzUbHRJ3dk).
E-mail: lacinova@fss.muni.cz
Telefon: 549496518
Publikace: https://www.muni.cz/lide/6087-lenka-lacinova/publikace

 

Mgr. Zuzana Masopustová, Ph.D.

je vedoucí výzkumného týmu projektu DOMOV (http://ivdmr.fss.muni.cz/projekt-domov) a působí jako odborná asistentka ve výzkumu na IVDMR (http://www.muni.cz/people/309855).
Dlouhodobě se věnuje poradenství pro rodiče dětí s autismem, ADHD, vývojovými problémy a problémy v chování. Zabývá se problematikou raného vztahu mezi dítětem a rodičem a na Katedře psychologie FSS MU se podílí na výuce vývojové psychologie a psychodiagnostiky dětí, mládeže a rodiny. V Centru pro rodinu a sociální péči mládeže a rodiny vytvořila a garantovala kurzy pro pedagogy a psychology pracující s dětmi s ADHD a jejich rodinami.
Email: zuzanam@fss.muni.cz
Telefon: 549 49 6518
Publikace: https://www.muni.cz/lide/52209-zuzana-masopustova/publikace

Mgr. Petra Daňsová

je studentkou doktorského studia vývojové psychologie na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity a pracuje jako odborný pracovník ve výzkumu na IVDMR (http://www.muni.cz/people/309855).
Zabývá se mateřstvím a problematikou ranného vývoje dětí. Působí jako školní psycholožka na základní škole v Žabčicích.
Email: petradansova@gmail.com
Publikace: https://www.muni.cz/lide/363837-petra-dansova/publikace

 

Mgr. Veronika Hanáčková

je studentkou doktorského studia vývojové psychologie na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity a pracuje jako odborný pracovník ve výzkumu na IVDMR (http://www.muni.cz/people/309855).
Zabývá se zkoumáním teorie mysli u dětí pedškolního věku a také se věnuje problematice ranného vývoje. Působí jako školní psycholožka na základní škole v Uherském Hradišti.
Email: v.hanackova12@gmail.com
Publikace: https://www.muni.cz/lide/361844-veronika-hanackova/publikace

Mgr. Kristína Chabadová

je studentkou doktorského studia vývojové psychologie na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity a pracuje jako odborný pracovník ve výzkumu na IVDMR (http://www.muni.cz/people/309855).
Zabývá se prožíváním bolesti u dětí a problematikou ranného vývoje. Dále pracuje jako školní psycholožka na základní škole v Brně.
Email: chabadova@fss.muni.cz 
Publikace: https://www.muni.cz/lide/416519-kristina-kickova/publikace

Tomo Umemura, Ph.D.

je výzkumním pracovníkem IVDMR FSS MU a certifikovaným kodérem metody SST.
Doktorát z psychologie získal na University of Texas v Austinu v roce 2012. Od roku 2013 pracuje v Brně na výzkumném pracovišti IVDMR FSS MU, vyučuje také na katedře psychologie tamtéž (http://www.muni.cz/people/232508). Výzkumně se zaměřuje na problematiku citové vazby v kontextu vzájemných vztahů mezi dětmi a rodiči.
Dr. Umemura zastává také funkci předsedy asijské pobočky Společnosti pro studium vynořující se dospělosti (Society for the Study of Emerging Adulthood; http://www.ssea.org).
E-mail: tomoumemura@mail.muni.cz
Telefon: 549 495 258
Publikace: https://www.muni.cz/lide/232508-tomotaka-umemura/publikace

 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče, která již není podporována. Je možné, že některé aplikace nebudou zobrazeny správně, některé funkčnosti nebudou dostupné, případně budou dostupné v omezeném rozsahu.