V případě, že se rozhodnete do výzkumu zapojit, můžete očekávat následující:

Výzkum je určen matkám s dětmi, kterým je mezi 13 - 16 měsíci věku. Výzkum je zaměřený na pozorování vzájemných interakcí dětí v batolecím věku a jejich matek a na pozorování chování dětí v reakci na krátké odloučení od matky. Výzkum je anonymní, respondentky vystupují pod svým ID (identifikačním číslem), nikde nejsou zveřejňovány osobní údaje, fotky ani videa z natáčení.  Jednorázová odměna za zapojení do výzkumu je 1400 Kč.

Zapojení se do výzkumu na našem pracovišti v centru Brna (Fakulta sociálních studií, Joštova 10, Brno) a následné pokračování ve Vašem domácím prostředí.

a) V případě výzkumu na našem pracovišti se bude jednat o audiovizuální záznam situace, která se bude podobat čekárně např. u doktora. S dítětem budete v jedné místnosti s hračkami. Následně do místnosti přijde osoba (dále cizí osoba), kterou Vy ani dítě do té doby nebudete znát. Poté na krátký čas místnost opustíte a dítě zůstane v místnosti s cizí osobou. Po Vašem návratu odejde z místnosti cizí osoba a budete s dítětem opět sama. V další fázi opustíte místnost Vy a dítě bude na chvíli samo. Poté se k němu vrátí cizí osoba a po krátkém čase opět i Vy. Celá situace se tedy skládá ze sedmi částí, z nichž každá trvá cca 3 minuty (dohromady tedy 20 – 30 minut). Dítě bude po celou dobu v bezpečí, nebude nijak testováno, ani nebude muset podávat jakékoliv výkony. Cílem této části výzkumu je pozorování chování dítěte v reakci na Váš odchod z místnosti. Celý průběh tedy bude nahráván. Po celou dobu, kdy s dítětem v místnosti nebudete, budete mít možnost jej sledovat přes jednocestné zrcadlo. V případě, že budete mít pocit, že je dítě příliš stresované Vaší nepřítomností, budete moci jít do místnosti za dítětem zpět. V případě jakýchkoli obav o dítě budete mít možnost v kterékoli fázi situaci ukončit.

 

                                      

Fotky byly pořízeny během pilotáže a uveřejněny na našem webu se souhlasem účastníků, kteří nám pomáhali se zkušebním natáčením. Žádné videa ani fotky respondentek z našeho výzkumu nebudou nikde zveřejňovány.

b ) Pokračování výzkumu bude probíhat ve Vašem domácím prostředí a bude zahrnovat cca 2 hodinovou návštěvu dvou členů našeho výzkumného týmu. Návštěva by se měla odehrávat v dopoledních hodinách, aby bylo dítě vzhůru a nebylo příliš unavené. Po celou dobu návštěvy bude pořizován audiovizuální záznam. Budeme pozorovat hru Vašeho dítěte s Vámi a též od nás dostanete za úkol společně s dítětem sestavit hračku podle předlohy a společně si prohlédnout dětskou knihu. V jiné části výzkumu Vás též obdobně jako v případě výzkumu na našem pracovišti poprosíme, abyste na chvíli opustila místnost, kde zůstane dítě s námi, abychom opět mohli pozorovat chování dítěte v reakci na krátké odloučení od Vás. Kromě volné hry dítěte s Vámi budeme nahrávat i některé běžné činnosti jako je například krmení a přebalování dítěte, ale též reakci dítěte na sledování krátké černobílé pohádky pouštěné na našem notebooku. Každá z těchto činností bude trvat vždy cca 5 – 10 minut. Součástí návštěvy u Vás bude též rozhovor s Vámi o mateřství a vyplnění krátkých dotazníků reflektujících proběhlé situace. V průběhu dvou týdnů po naší návštěvě od nás obdržíte odkaz na online dotazník, jehož vyplnění by Vám mělo zabrat cca 30 minut.

 

                                                            

                                                      

Fotky byly pořízeny během pilotáže a uveřejněny na našem webu se souhlasem účastníků, kteří nám pomáhali se zkušebním natáčením. Žádné videa ani fotky respondentek z našeho výzkumu nebudou nikde zveřejňovány.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče, která již není podporována. Je možné, že některé aplikace nebudou zobrazeny správně, některé funkčnosti nebudou dostupné, případně budou dostupné v omezeném rozsahu.