V případě, že se rozhodnete do navazujícího výzkumu zapojit, můžete očekávat následující:

Výzkum O matkách a dětech je určen pro respondentky, které jsou součástí výzkumného projektu DOMOV a splňují kritéria zařazení do navazujícího výzkumu. Vhodné respondentky jsou kolem roku věku dítěte osloveny mailem. Výzkum je zaměřený na pozorování vzájemných interakcí dětí v batolecím věku a jejich matek a na pozorování chování dětí v reakci na krátké odloučení od matky. Výzkum je anonymní, respondentky vystupují pod svým ID (identifikačním číslem), nikde nejsou zveřejňovány osobní údaje, fotky ani videa z natáčení.  

Můžete se zapojit do jednoho ze dvou typů navazujícího výzkumu:
První možností je zapojení se do výzkumu na našem pracovišti v centru Brna (Fakulta sociálních studií, Joštova 10, Brno) a do následného pokračování ve Vašem domácím prostředí (jednorázová odměna za zapojení do této varianty je 1400 Kč).
Druhou možností je zapojení se do výzkumu pouze ve Vašem domácím prostředí (jednorázová odměna za zapojení to této varianty je 700 Kč).

1. Zapojení se do výzkumu na našem pracovišti v centru Brna (Fakulta sociálních studií, Joštova 10, Brno) a následné pokračování ve Vašem domácím prostředí.
a) V případě výzkumu na našem pracovišti se bude jednat o audiovizuální záznam situace, která se bude podobat čekárně např. u doktora. S dítětem budete v jedné místnosti s hračkami. Následně do místnosti přijde osoba (dále cizí osoba), kterou Vy ani dítě do té doby nebudete znát. Poté na krátký čas místnost opustíte a dítě zůstane v místnosti s cizí osobou. Po Vašem návratu odejde z místnosti cizí osoba a budete s dítětem opět sama. V další fázi opustíte místnost Vy a dítě bude na chvíli samo. Poté se k němu vrátí cizí osoba a po krátkém čase opět i Vy. Celá situace se tedy skládá ze sedmi částí, z nichž každá trvá cca 3 minuty (dohromady tedy 20 – 30 minut). Dítě bude po celou dobu v bezpečí, nebude nijak testováno, ani nebude muset podávat jakékoliv výkony. Cílem této části výzkumu je pozorování chování dítěte v reakci na Váš odchod z místnosti. Celý průběh tedy bude nahráván. Po celou dobu, kdy s dítětem v místnosti nebudete, budete mít možnost jej sledovat přes jednocestné zrcadlo. V případě, že budete mít pocit, že je dítě příliš stresované Vaší nepřítomností, budete moci jít do místnosti za dítětem zpět. V případě jakýchkoli obav o dítě budete mít možnost v kterékoli fázi situaci ukončit.

 

                                      

Fotky byly pořízeny během pilotáže a uveřejněny na našem webu se souhlasem účastníků, kteří nám pomáhali se zkušebním natáčením. Žádné videa ani fotky respondentek z našeho výzkumu nebudou nikde zveřejňovány.

b ) Pokračování výzkumu bude probíhat ve Vašem domácím prostředí a bude zahrnovat cca 2 hodinovou návštěvu dvou členů našeho výzkumného týmu. Návštěva by se měla odehrávat v dopoledních hodinách, aby bylo dítě vzhůru a nebylo příliš unavené. Po celou dobu návštěvy bude pořizován audiovizuální záznam. Budeme pozorovat hru Vašeho dítěte s Vámi a též od nás dostanete za úkol společně s dítětem sestavit hračku podle předlohy a společně si prohlédnout dětskou knihu. V jiné části výzkumu Vás též obdobně jako v případě výzkumu na našem pracovišti poprosíme, abyste na chvíli opustila místnost, kde zůstane dítě s námi, abychom opět mohli pozorovat chování dítěte v reakci na krátké odloučení od Vás. Kromě volné hry dítěte s Vámi budeme nahrávat i některé běžné činnosti jako je například krmení a přebalování dítěte, ale též reakci dítěte na sledování krátké černobílé pohádky pouštěné na našem notebooku. Každá z těchto činností bude trvat vždy cca 5 – 10 minut. Součástí návštěvy u Vás bude též rozhovor s Vámi o mateřství a vyplnění krátkých dotazníků reflektujících proběhlé situace. V průběhu dvou týdnů po naší návštěvě od nás obdržíte odkaz na online dotazník, jehož vyplnění by Vám mělo zabrat cca 30 minut.

 

                                                            

                                                      

Fotky byly pořízeny během pilotáže a uveřejněny na našem webu se souhlasem účastníků, kteří nám pomáhali se zkušebním natáčením. Žádné videa ani fotky respondentek z našeho výzkumu nebudou nikde zveřejňovány.

2. Zapojení se do výzkumu pouze ve Vašem domácím prostředí, které bude probíhat shodně s tím, jak je popsáno v bodě 1 b).

 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče, která již není podporována. Je možné, že některé aplikace nebudou zobrazeny správně, některé funkčnosti nebudou dostupné, případně budou dostupné v omezeném rozsahu.